ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องจักรสำหรับโรงเชือดและโรงตัดแต่งสุกรแบบครบวงจร

ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องจักรสำหรับโรงเชือดและโรงตัดแต่งสุกรแบบครบวงจร

Product

Owner Foods Machinery offers various types of products used in Pigs-Slaughtering and Deboning Line.

Stunning

Using proper electrical stunning methods to induce a pain-free unconsciousness in pigs is the key to the good-quality meat. We offer the electric stunning systems which can minimize suffering and stress, as well as improve the animal welfare and meat quality.

 

 

Scalding

The adequate scalding time and temperature is essential for ensuring the efficiency of hair removal in the dehairing process and the quality of the carcass.

Dehairing

We offer high-quality dehairing machine with top-quality dehairing pads to ensure the efficiency of hair removal. The machine is made of high-quality stainless steel for a long service life.

Polishing

Various types of polishing machines including Pre-washing, Dry-polishing, and Final-polishing.

Ensure the cleanliness and hygiene of the carcass before transferring to the clean area for evisceration.

 

 

Elevator and Conveyor

For transferring the carcass in the slaughtering and deboning line. The structure is designed to support heavy load, durable, and easy to maintain.

Transportation rail

The transportation rail is made of galvanized steel which can support heavy load and durable in use.

Cutting and Deboning

Various types of machines and conveyors used in the deboning line, which can be customized according to customer’s requirements. 

 

 

Accessories and others

Other accessories, consumable parts, emergency parts, and common parts which are necessary in pigs slaughtering and deboning line operation.