ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องจักรสำหรับโรงเชือดและโรงตัดแต่งสุกรแบบครบวงจร

ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องจักรสำหรับโรงเชือดและโรงตัดแต่งสุกรแบบครบวงจร

Contact us.

Are you interested in our products? Staying at your disposal for any further information you may need.

visit us

259 Bang Khun Thian-Chai Thalae Rd, Samae Dam, Bang Khun Thian, Bangkok 10150

contact

+66 2899 8834
+66 2899 8839

Fax.

+66 2899 8348

e-mail

ofmlaser@gmail.com