ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องจักรสำหรับโรงเชือดและโรงตัดแต่งสุกรแบบครบวงจร

ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องจักรสำหรับโรงเชือดและโรงตัดแต่งสุกรแบบครบวงจร

About OFM

Owner Foods Machinery is a professional manufacturer and supplier of machinery used in Pigs Slaughtering and Deboning Line.

COMPANY

Our company was established in 1997 with a head office locating in Bangkok, Thailand.

Since then, we have built trust and delivered high-quality products accompanying hundreds of successful projects to satisfy entrepreneurs all over Thailand and South East Asia.

With more than 20 years of experience, we are an expert in designing and making one of the most reliable and efficient machines in the market.

 

ourmission

 
 

– Establishing high-quality production

– Fulfilling customer’s requirements

– Ensuring on-time delivery

– Improving and developing continuously

 

ISO 9001 : 2015

system certification