ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องจักรสำหรับโรงเชือดและโรงตัดแต่งสุกรแบบครบวงจร

ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องจักรสำหรับโรงเชือดและโรงตัดแต่งสุกรแบบครบวงจร

เกี่ยวกับเรา

บริษัท โอนเนอร์ ฟู้ดส์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด

เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องจักรในโรงเชือดและโรงตัดแต่งสุกรแบบครบวงจร

ความเป็นมาบริษัท

บริษัท โอนเนอร์ ฟู้ดส์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด

ก่อตั้งเมื่อปี 2540 โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ กรุงเทพมหานคร

ในตลอดระยะเวลาสองทศวรรษที่ผ่านมา OFM ได้ทำการพัฒนาปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่องด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบและผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะ ทำให้สามารถผลิตเครื่องจักรในโรงเชือดและโรงตัดแต่งสุกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในระดับสากล

ทีมงานของเรามีการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอยู่เสมอ เพื่อตอบโจทย์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า รวมทั้งพัฒนาคุณภาพของเครื่องจักรที่มีอยู่ ให้มีความทันสมัย ครอบคลุมการใช้งานได้มากยิ่งขึ้น และสามารถรองรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆทั้งในปัจจุบันและในอนาคตได้

นโยบายของบริษัท

 

“ มุ่งมั่นผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพ ตรงตามข้อกำหนดของลูกค้า 

ส่งมอบตรงเวลา ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ”

 

 

 

ISO 9001 : 2015

system certification