Pigs Slaughtering and Deboning Line

Pigs Slaughtering and Deboning Line

ผลิตภัณฑ์

บริษัท โอนเนอร์ ฟู้ดส์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องจักรในโรงเชือดและโรงตัดแต่งสุกรแบบครบวงจร

เครื่องทำสลบสุกร

เครื่องทำสลบสุกรแบบไฟฟ้า ซึ่งเป็นการทำสลบที่ช่วยลดความทุกข์ทรมานและความเครียดของสุกรในขณะทำสลบ อีกทั้งยังเป็นการรักษาคุณภาพของเนื้อที่ได้ให้สดใหม่และมีคุณภาพที่ดี

 

เครื่องลวกสุกร

การใช้เวลาและอุณหภูมิที่เหมาะสมในการลวกสุกรเป็นสิ่งสำคัญที่เราคำนึงถึง นอกจากจะส่งผลโดยตรงกับประสิทธิภาพการกำจัดขนในกระบวนการถัดไป ยังส่งผลให้สภาพซากหลังการลวกมีคุณภาพที่ดี

เครื่องปั่นขนสุกร

เครื่องปั่นขนสุกรของ OFM ทำจากสแตนเลส จึงมีอายุการใช้งานนานคุ้มค่าแก่การลงทุน อีกทั้งยังใช้ใบปั่นขนที่มีคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพของการกำจัดขน มีอายุการใช้งานยาวนาน

เครื่องล้างและกำจัดขนอ่อน

เครื่องล้างและกำจัดขนอ่อนสุกรมีหลายรูปแบบ ได้แก่ เครื่องฉีดล้างซาก เครื่องปั่นขนอ่อนแบบแห้ง และเครื่องปั่นขนอ่อนแบบเปียก ซึ่งมีการสเปรย์น้ำทำความสะอาดซากเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนลำเลียงไปยังส่วนสะอาด หรือส่วนผ่าซาก

เครื่องเผาขนอ่อน

เครื่องเผาขนอ่อนทำหน้าที่เผาขนอ่อนที่ยังหลงเหลืออยู่บนตัวซาก เพื่อส่งต่อไปยังเครื่องกำจัดขนอ่อนแบบเปียก ด้วยตำแหน่งที่เหมาะสมของหัวเผา จึงทำให้มั่นใจได้ว่าเปลวไฟที่ปล่อยออกมาครอบคุมทุกพื้นที่ที่ยังมีขนอ่อนหลงเหลืออยู่

 

 

 

สายพานยกระดับและลำเลียงสุกร

สายพานและชุดโซ่ลำเลียงสุกรมีความแข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน และง่ายต่อการดูแลรักษา ครอบคลุมทุกพื้นที่ในโรงเชือดและตัดแต่งสุกร

ราวลำเลียงและราวพักซากสุกร

ราวลำเลียงและราวพักซากสุกรของเราทำจากเหล็กชุบกัลป์วาไนซ์ ซึ่งมีความแข็งแรงและทนทานต่อการใช้งาน สามารถออกแบบให้ลำเลียงซากสุกรในแต่ละส่วนแบบอัตโนมัติได้

ส่วนตัดแต่งซากสุกร

สายพานและเครื่องจักรที่ใช้ในโรงตัดแต่งซากสุกร ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า OFM สามารถปรับแต่งและนำเสนอเครื่องรายการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

 

 

 

อุปกรณ์เสริมและอื่นๆ

นอกจากเครื่องจักรที่ใช้ในโรงเชือดและตัดแต่งสุกร OFM ยังมีอุปกรณ์และชิ้นส่วนต่างๆที่จำเป็นในโรงเชือดและตัดแต่งสุกร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร